Buławnik wielkokwiatowy – (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce)

Gatunek rośliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Liście równomiernie rozmieszczone. Ich wielkość od nasady do środka łodygi stopniowo rośnie, potem w górę maleje. Środkowe, największe liście są szerokolancetowate i mają długość do 11 cm przy szerokości do 5,5 cm. Na łodydze jest 3–5, wyjątkowo do 8 liści o wyraźnej nerwacji, które swoimi nasadami obejmują łodygę. Kwiaty żółtawo-białe, o długości 15–20 mm, wyrastają z kątów liści i tworzą luźny, kłosokształtny kwiatostan. Skierowana ku dołowi korona kwiatu jest zazwyczaj zamknięta.  Rośnie na glebach wapiennych, w lasach bukowych, rzadziej w innych lasach liściastych lub iglastych. Jest typową rośliną miejsc cienistych.