Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherionnelatioris)

Siedliska powstałe na żyznych glebach o umiarkowanej wilgotności. Obejmują bujne, wielokośne, dobrze nawożone łąki, w których dominuje Arrhenatherum elatius oraz występują szlachetne miękkolistne trawy darniowe Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Bromus hordaceus, Trisetum flavescens, a także rośliny motylkowe.