Rada Powiatu

Skład Rady Powiatu Krapkowickiego w kadencji 2018-2023:

stan na dzień  20.11.2018 r.

Okręg wyborczy nr 1 KRAPKOWICE:
1. Bryś Szczepan
2. Donitza Arnold
3. Kasiura Sabina Dorota
4. Lisicki Maciej - Członek Zarządu
5. Markowski Marko
6. Rowiński Sławomir
7. Sonik Katarzyna Joanna  

Okręg wyborczy nr 2 GOGOLIN:
1. Gembski Dawid Błażej
2. Gorzkulla Sabina Krystyna - Wicestarosta Krapkowicki
3. Kaptur Kinga Maria
4. Komander Krystian Karol – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 3 ZDZIESZOWICE:
1. Bieniusa Helga Maria - Członek Zarządu
2. Bukowiński Józef Stanisław - Przewodniczący Rady Powiatu
3. Molfa Krzysztof
4. Wąsik – Kudla Monika Maria– Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 4 STRZELECZKI-WALCE:
1. Heinz Roman
2. Kamrad Joachim
3. Pachowicz Irena
4. Willim Dariusz - Członek Zarządu