Wydanie lub wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

W załatwieniu sprawy pomoże Ci:

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie lub wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
  2. Załączniki:
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub
  • stara karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego;
  • jedno zdjęcie.

Wymagana opłata

Opłata za wydanie karty: 10 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w filii Banku Spółdzielczego (parter) w godz. 7.30 - 15.30.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu, w godzinach 7:30-18:00) lub Wydział Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro, w godzinach 7:30-15:30) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice.

Rozpatrywanie wniosków

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1-3 dni.

Osoba rozpatrująca sprawę i udzielająca szczegółowych wyjaśnień

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Środowiska (p. 112, I piętro)
tel. 77 407 43 30, 77 407 43 24

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2009, Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Starosty